nuclear, biological, chemical

nuclear, biological, chemical
radiacinis, cheminis ir biologinis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Bendras terminas, reiškiantis, kad kas nors vyksta radiacinėje, cheminėje ir biologinėje aplinkoje. Toliau vartojama šios sąvokos santrumpa RChB ir jos angliški bei rusiški atitikmenys NBC ir РХБ. santrumpa(-os) RChB atitikmenys: angl. nuclear, biological, chemical rus. радиационный, химический и биологический

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nuclear, biological, chemical area of observation — branduolinio, biologinio ir cheminio stebėjimo rajonas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Geografinis rajonas, susidedantis iš keleto branduolinio, biologinio ir cheminio stebėjimo rajonų, prilyginimas armijos ar armijų grupės, arba jungtinių… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuclear, biological, chemical zone of observation — branduolinio, biologinio ir cheminio stebėjimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Geografinė zona, kurioje renkama ir pranešama informacija apie priešo arba nenustatytus branduolinius sprogimus, biologinius ar cheminius smūgius ir taršą.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuclear, biological, chemical collection centre — branduolinės, biologinės ir cheminės informacijos rinkimo centras statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žinyba, atsakinga už informacijos apie branduolinius sprogimus, biologinius ir cheminius smūgius ir užteršimą stebėjimo zonoje rinkimą,… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuclear, biological, chemical control centre — branduolinės, biologinės ir cheminės kontrolės centras statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žinyba, atsakinga už visų branduolinės, biologinės ir cheminės informacijos centrų tam tikrame stebėjimo rajone veiklos koordinavimą. Ji taip pat gali… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuclear, biological, and chemical-capable nation — A nation that has the capability to produce and employ one or more types of nuclear, biological, and chemical weapons across the full range of military operations and at any level of war in order to achieve political and military objectives …   Military dictionary

  • nuclear, biological, and chemical conditions — See nuclear, biological, and chemical environment …   Military dictionary

  • nuclear, biological, and chemical defense — Defensive measures that enable friendly forces to survive, fight, and win against enemy use of nuclear, biological, or chemical (NBC) weapons and agents. US forces apply NBC defensive measures before and during integrated warfare. In integrated… …   Military dictionary

  • nuclear, biological, and chemical environment — Environments in which there is deliberate or accidental employment, or threat of employment, of nuclear, biological, or chemical weapons; deliberate or accidental attacks or contamination with toxic industrial materials, including toxic… …   Military dictionary

  • nuclear, biological and chemical area of observation — branduolinio, biologinio ir cheminio stebėjimo rajonas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Geografinis rajonas, susidedantis iš kelių branduolinių, biologinių ir cheminių stebėjimo zonų, prilygstančių armijos, armijų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • nuclear, biological and chemical zone of observation — branduolinio, biologinio ir cheminio stebėjimo zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Geografinis rajonas, kuriame renkama ir pranešama informacija apie priešo arba apie neatpažintus branduolinius sprogimus, biologinius …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”